תמונות
וידאו

ניהול פיננסי נכון לעסק הקטן

ניהול פיננסי נכון לעסק הקטן עסקים קטנים רבים קמים ונופלים מדי שנה. מרבית העסקים שנאלצים לסגור את שעריהם עושים כך עקב ניהול פיננסי לא תקין. עסקים רבים מתחילים את פעולתם ללא תוכנית כלכלית ארוכת טווח, מה שגורם במקרים רבים להתרסקות פיננסית, כבר בשנת הפעילות הראשונה. במאמר זה נסקור בקצרה את החשיבות של ניהול פיננסי נכון לעסק וכיצד חשיבה ארוכת טווח ותוכנית אסטרטגית יכולות לסייע לעסקים קטנים לשרוד ולשגשג. גורמים המשפיעים לרעה על ההתנהלות הפיננסית של העסק מי שהתמזל מזלו והוא בוגר לימודים בתחום הקשור לכלכלה, יודע כי ניהול תקין של תזרים המזומנים והאשראי הוא אחד מן המפתחות העיקריים בהצלחתו של עסק קטן. עריכת מאזן נכון של הכנסות והוצאות היא הבסיס שעל פיו יש לנהל עסק קטן. בעסקים אין מקום לאופטימיות, ברגע שטור ההוצאות עולה על טור ההכנסות אין הצדקה להמשיך ולתפעל עסק. עסקים קטנים המשלמים משכורות לעובדים חייבים לקחת בחשבון את עלויות הברוטו והנטו של כל עובד. עסקים קטנים רבים אינם פועלים מתוך הבנה מלאה של עלויות העובדים ולא לוקחים בחשבון את העלויות המלאות מעבר לשכר הברוטו.

המשך מאמר